18 вправ на розуміння тексту в початковій школі і не тільки. Як навчити дітей розуміти прочитаний текст?

Нерідко вчителі початкової школи та батьки стикаються з такою ситуацією: діти успішно оволодівають навичкою читання, але не розуміють прочитаний матеріал і може відтворити лише з допомогою зубріння. Вирішити цю проблему можна за допомогою спеціальних вправ, спрямованих на розуміння тексту.

Обговорити статтю (вже 2 комент.)
Опублікувати свій матеріал

Читання без розуміння

Одним з перших і найбільш важливих навичок, якими оволодівають діти в початковій школі, є навичка читання. Багато батьків починають навчати своїх дітей читання вже в ранньому дитинстві, вважаючи, що це надасть їм у майбутньому велику допомогу. Проте оволодіти навичкою читання ще не означає навчитися читати в повному сенсі цього слова.

Найголовніше — щоб дитина міг не тільки прочитати текст, але і осмислити його. А між тим дані досліджень показують, що не лише учні початкової школи, але навіть і старшокласники далеко не завжди розуміють прочитаний текст. Вони лише механічно запам’ятовують прочитане, займаються “зубрінням” і при самостійному читанні часто не можуть зрозуміти навіть фабулу твору.

Вирішити проблему “читання без розуміння” можна, якщо цілеспрямовано працювати в цьому напрямку вже з першого класу, використовуючи спеціальні вправи на розуміння прочитаного.

Традиційні вправи на розуміння тексту

Звичайно, існує ряд традиційних завдань, спрямованих на розуміння тексту:

 • знайти в незнайомі слова і дізнатися їх значення;
 • озаглавити текст, розділити його на абзаци;
 • скласти план;
 • виділити основну думку і тему тексту;
 • знайти в тексті опис природи або героя;
 • відповісти на питання по тексту.

Але є й інші вправи на розуміння тексту, які використовуються учителями в початковій школі набагато рідше, але при цьому мають хороший ефект. Вибірково деякі з них можна використовувати і з дошкільниками.

 

Вправи для роботи зі словом і реченням

На першому етапі потрібно навчити дітей уважно ставитися до слова та його частин, розвивати логіку. Для цього можна використовувати загадки, ребуси, шаради, кросворди.

Наступний етап — вправи, спрямовані на розуміння тексту на рівні пропозиції. Для розвитку цієї навички корисно користуватися такими способами:

 • Читання тексту з пропущеними в словах складами.
 • Читання тексту з пропущеними словами (учні повинні вставити відповідні за змістом слова або словосполучення, при цьому текст може бути як вже знайомих учням, так і новим).
 • Відновлення тексту, який був написаний великими літерами і розрізаний на шматочки.
 • З’єднання початку і кінця пропозиції.
 • Поширення речень.
 • Виправлення мовних або змістовних порушень у тексті, текстових “нісенітниць”.
 • Складання розповіді або пропозиції по ключовим словами.

Вправи на розуміння і осмислення всього тексту

Нарешті, ряд вправ націлений на розуміння всього тексту цілком, осмислення головної ідеї, сенсу твору:

 • Відновлення логічної послідовності тексту (учні повинні відновити розрізаний на частини текст за змістом або дотримуючись плану).
 • Складання діафільму/презентації (учні ділять текст на частини, кожну частину ілюструють і підписують, після цього переказують текст за картинками).
 • Визначення змісту тексту за ілюстраціями.
 • Підбір ілюстрації до тексту.
 • Творче перетворення тексту (учні повинні придумати продовження тексту, або змінити якесь умова, наприклад, місце дії, характер героя, і спробувати уявити, як розвивалися б події в цьому випадку).
 • Підбір прислів’їв і приказок, які розкривають тему тексту.
 • Вибір вірних і невірних суджень за текстом (вчитель читає судження, учні визначають, вірні вони чи ні).
 • Творчий переказ тексту від імені когось із героїв твору.
 • Прогнозування подальших подій (по ходу читання можна зупинятися, задавати питання “Як ви думаєте, що буде далі?”, “Як вам здається, до чого це призведе?”).
 • Проведення вікторин (ігрових опитувань) за текстом або групі текстів.
 • Проставлення відміток в тексті по ходу читання (умовними позначеннями позначається знайома інформація, нові знання і те, що незрозуміло, що хочеться обговорити).

Що дають учням такі вправи?

В результаті систематичного використання подібних вправ на уроках учні можуть навчитися:

 • відтворювати прочитаний текст, ділити його на закінчені частини;
 • знаходити в тексті істотне, бачити сенс тексту, його головну думку;
 • з допомогою уяви відтворювати авторські образи;
 • переглядати текстові “сигнали” — ключові слова, образи;
 • читати “активно”, співвідносячи прочитане з власним досвідом, задаючи питання, прогнозуючи зміст;
 • усвідомлювати авторську оцінку подій та героїв твору;
 • роздумувати над прочитаним і визначати свою позицію з цього питання;
 • при читанні тексту підключати увагу, пам’ять, мислення, уява, емоції і т. д.

Головний результат використання подібних вправ проявиться не лише успішному навчанню, він буде супроводжувати дитину все життя і перетворить його в інтелектуально і духовно активного, вдумливого читача, Читача з великої літери.

Про автора: Бокова Оксана Олександрівна, к. ф.н., філолог, вчитель англійської мови.